Prezenca Mediale

Prezenca Mediale është një ndër shërbimet tona që fokusohet në fushën e prezencës mediale, që nënkupton përmendjet e juaja, institucionit tuaj, organizatës suaj, fenomenit apo ngjarjes që juve u intereson, etj. Shërbimi ofrohet për përmbajtjen televizive, radio, shtypit ditor, revistave si dhe portaleve online.

Lexo më shumë
Reklamimi

Keni përgatitur një kampanjë televizive për produktet/shërbimet tuaja, por nuk e dini a po transmetohen sipas media planit tuaj?

Kompania PrimeDB bënë monitorimin e këtyre kampanjave dhe përgatit raporte të detalizuara mbi to.

Lexo më shumë
Kampanja Zgjedhore

Informohuni për mbarëvajtjen ditore të kampanjave zgjedhore.

Lexo më shumë

Your Main Message

Use this space to tell people what your company does and why and how it does it. What're you known for? Who likes you? What's your number one competitive advantage?

Include all the things that make your business unique and better than the competition. Do you have a patented 13-step process for taxidermy that results in the most lifelike stuffed owls? You gotta mention that.

Other good things to weave into this copy include: awards won, distinctions given, number of products sold, company philosophy (just keep it short), interesting company history bits, and anything that makes a reader think you'd be awesome to do business with.

home-4

Kërkoni Takim

Ne ndihemi të privilegjuar të takohemi me ju dhe të ju bëjmë një prezentim të shërbimeve tona nga afër, prandaj mos hezitoni të na kontaktoni.